SLUŽBY
 
 
Škola kytary připravuje studenty pro samostatnost a fexibilitu při hře na hudební nástroj.
 
Rodiče jsou informováni o průběhu vzdělávání studentů e-mailem nebo telefonicky a to okamžitě, v případě jakéhokoliv problému.
 
Dobrá a otevřená komunikace s rodiči a studenty je jedním z důležitých cílů Školy kytary.
 
Škola kytary je proto maximálně otevřená všem připomínkám a podnětům ze strany rodičovské veřejnosti.
 
Kvalitní vzdělání je základem pro úspěšnou kariéru.
 
Významná spolupráce s Rosťou Čapkem - výrobcem hudebních nástrojů (banja, mandoliny) a jejich servisem. Rosťa Čapek také pořádá bluegrassové koncerty a pro studenty Školy kytary jsou téměř pokaždé zajištěny vstupenky se slevou.

 

Významná spolupráce s Vojtěchem Hančem - majitelem Hudebního domu - Prokapelu.cz - prodej hudebních nástrojů a příslušenství. Firma mnoha léty ověřená, kde navíc pracují špičkový prodejci s úctou k zákazníkům.
 

Přijímací řízení:

Pro přijetí studenta není zapotřebí žádných hudebních vědomostních testů ani zkoušek. Důležitá je nultá konzultační hodina, kde se osobně pozná student (zákonný zástupce) s učitelem a to v učebně, kde výuka probíhá. Probereme důležité prvotní náležitosti pro úspěšný start a následný zdárný průběh celé výuky.
 

Studium:

Škola kytary se snaží vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektuje jeho individualitu a podporuje tvůrčí iniciativu.