AKTUALITY
 

 

09.09.2020 

 

Vážení rodiče a studenti, kolegyně a kolegové kytaristé,

Začal nový školní rok 2020/2021, ve kterém bych Vás rád opět všechny co nejsrdečněji přivítal. Jsem přesvědčený, že máte načerpáno plno sil pro zdárné pokračování v započaté práci.

Jak tomu bylo v minulosti zůstává tak i letos, že stávající studenti mají přednostní právo výběru eventuálních změn časů a termínů dle možností rozvrhu hodin během prvních dvou týdnů v září. Pak nastane doplnění studentů z řad „čekatelů“ a až následně o nové zájemce.