Na kytaru z domova

Vážení kytaristé - začátečníci,

 

z důvodu plné kapacity hodin, která trvala předešlé roky, jsem vypracoval výukový program, nazvaný Na kytaru z domova. Celý školní rok 2022/2023 jsem jej testoval na dvou kytaristech - začátečnících a byl velmi úspěšný. 

 

Jedná se o samostudium podle přesně sastavených lekcí, které posílám emailem, včetně mp3 cvičení, podle kterých lze dle návodu cvičit doma zcela samostatně. Jedna lekce by Vám měla vystačit na jeden týden. Pokud budete mít zájem, tak po šesti domácích lekcích, může být (ale nemusí) jedna live hodina u mě. Na té pouze zkontroluji nacvičené učivo, společně vše přehrajeme, opravím případné nedostatky a poradím se vším, co bude třeba. Celý systém je nastavený úplně stejně, jako by student navštěvoval pravidelné týdenní hodiny. 

 

První konzultační hodina (zdarma) by měla být samozřejmně u mě, abychom se nejen vzájemně poznali, ale vysvětlil Vám i případné další dotazy. Ale nemusí, pokud budete bydlet například 100 km od Prahy.

 

Výhody:

- odpadá absence (propadlé hodiny) z důvodu náhlé nemoci, školní aktivity atd.

- odpadá doprava rodičů studenta na hodinu a zpět

- větší samostatnost a uvědomění si vlastní hry a chyb při cvičení

- pokud týden na zvládnutí učiva nestačí, v klidu pokračuje další týden

- až bude připravený, zažádá si teprve o další lekci, 

- k mému velkému překvapení, se studentem doma cvičí jeden či oba z rodičů

 
Jediná zjištěná nevýhoda:

- student chybně přečte, co má trénovat. Ale na to mohou dohlédnout rodiče

 

Cena za jednu lekci je 500,-Kč (stejně jako live hodina u mě).

Platí se předem převodem na účet, na základě vystavené faktury. Můžete si předplatit libovolný počet lekcí. 

 

Rada na závěr. Lekce posílám na email zákonnému zástupci, včetně příloh. Pokud si budete objednávat více lekcí najednou, doporučuji je sudentovi poskytovat postupně. Až danou lekci zvládne, dát mu další.

Do tohoto projetku je možné se zapojit kdykoliv během roku.